Vybrané reference

 

Telekomunikace – operátoři
T-Mobile Czech Republic, a.s. Výstavba podzemních telekomunikačních staveb (výstavba optických sítí)
CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Výstavba, údržba a opravy, zřizování a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě
T-Mobile Czech Republic, a.s. Komplexní zajištění výstavby BTS
T-Mobile Czech Republic, a.s. Komplexní zajištění výstavby MW spojů v síti T-Mobile ČR
Vodafone Czech Republic a.s. Komplexní zajištění výstavby FVA 26 a 28 GHz na území ČR
Vodafone Czech Republic a.s. OneNet – Design zákaznické sítě, implementace
T-Mobile Czech Republic, a.s. Výstavba satelitní televize
T-Mobile Czech Republic, a.s. Výstavba zákaznických projektů
České radiokomunikace, a.s. Servis optických sítí
Přeložky a výstavba optických a metalických sítí
Silnice I/6 Praha – Pavlov Provedení přeložek optických a metalických komunikačních sítí
Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského Realizace přeložek a přepojení telekomunikačních kabelů metalických a optických několika operátorů a jejich uvedení do provozu, výstavba kabelovodů
SOKP 515 Slivenec – Třebonice, rekonstrukce Výstavba komplexní slaboproudé infrastruktury:
• vybudovaní optických tras,
• dodávka a konfigurace aktivních síťových prvků
• bezpečnostní technologie
Rekonstrukce kabelové sítě – Jižní spojka Dodávka a montáž optických sítí
Optická síť TSK Pokládka optotrubky a zafouknutí optického kabelu v prostorech pražského města
R6, Sokolov-Tisová Výstavba optické sítě
OK, D8-0805 Lovosice-Řehlovice Výstavba optické sítě
Komunikační a bezpečnostní systémy
Česká spořitelna, a.s. Výstavba datové infrastruktury a rozvodů NN na pobočkách v ČR
UniCredit Bank Czech Republic a.s. Výstavba datové infrastruktury v objektu BBC Filadelfie
Všeobecná zdravotní pojišťovna Výstavba strukturované kabeláže (SK) – na pobočkách v ČR
Úřad vlády České Republiky Výstavba datové sítě a slaboproudých bezpečnostních systémů v serverovně (strukturovaná kabeláž kat. 6a, EZS, ACS, EPS)
Karlín Hall, Praha Komplexní dodávka slaboproudých i silnoproudých rozvodů
Dům s pečovatelskou službou Nová Hospoda Komplexní dodávka slaboproudých i silnoproudých rozvodů – 1. etapa
Česká televize Výstavba satelitních antén v objektu Kavčí Hory
Televizní dohled TSK Praha Výstavba, údržba a servis zařízení TV dohledu v Praze
Jaderná elektrárna Temelín Výstavba slaboproudých bezpečnostních systémů a datové infrastruktury
Jaderná elektrárna Dukovany Výstavba slaboproudých bezpečnostních systémů a datové infrastruktury
Česká pojišťovna – Pankrác II Komplexní dodávka slaboproudých, silnoproudých rozvodů a MaR
Varovný a informační systém obyvatelstva Zpracování PD RDS, výstavba systému VISO pro statutární město Zlín
Varovný a informační systém obyvatelstva VISO Zpracování PD RDS, výstavba systému VISO pro město Kralupy nad Vltavou
Varovný a informační systém obyvatelstva VISO Zpracování PD RDS, výstavba systému VISO pro Svazek obcí mikroregionu  Hlučínska
Servisní činnost
SOKP 515 Slivenec – Třebonice, rekonstrukce Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostních systémů (EPS, EZS, CCTV, Informační rozhlas)
Strahovský automobilový tunel (SAT) Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostních systémů (EPS, EZS, CCTV, Informační rozhlas)
Automobilový tunel Mrázovka (ATM) Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostních systémů (EPS, EZS, CCTV, Informační rozhlas)
Hudební divadlo Karlín – servis Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostních systémů (EPS, EZS, ACS, ER, CCTV)
PULS investiční, s.r.o. Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostního systému EPS v administrativní budově
Parking O2 Aréna – servis a údržba bezpečnostních systémů Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostních systémů (EPS, CCTV a detekce CO)