Vybrané reference

 

Telekomunikace - operátoři

T-Mobile Czech Republic, a.s.

Výstavba podzemních telekomunikačních staveb (výstavba optických sítí)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Výstavba, údržba a opravy, zřizování a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě

T-Mobile Czech Republic, a.s.

Komplexní zajištění výstavby BTS

T-Mobile Czech Republic, a.s.

Komplexní zajištění výstavby MW spojů v síti T-Mobile ČR

Vodafone Czech Republic a.s.

Komplexní zajištění výstavby FVA 26 a 28 GHz na území ČR

Vodafone Czech Republic a.s.

OneNet - Design zákaznické sítě, implementace

T-Mobile Czech Republic, a.s.

Výstavba satelitní televize

T-Mobile Czech Republic, a.s.

Výstavba zákaznických projektů

České radiokomunikace, a.s.

Servis optických sítí

   

Přeložky a výstavba optických a metalických sítí

Silnice I/6 Praha - Pavlov

Provedení přeložek optických a metalických komunikačních sítí

Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského

Realizace přeložek a přepojení telekomunikačních kabelů metalických a optických několika operátorů a jejich uvedení do provozu, výstavba kabelovodů

SOKP 515 Slivenec - Třebonice, rekonstrukce

Výstavba komplexní slaboproudé infrastruktury:
• vybudovaní optických tras,
• dodávka a konfigurace aktivních síťových prvků
• bezpečnostní technologie

Rekonstrukce kabelové sítě - Jižní spojka

Dodávka a montáž optických sítí

Optická síť TSK

Pokládka optotrubky a zafouknutí optického kabelu v prostorech pražského města

R6, Sokolov-Tisová

Výstavba optické sítě

OK, D8-0805 Lovosice-Řehlovice

Výstavba optické sítě

   

Komunikační a bezpečnostní systémy

Česká spořitelna, a.s.

Výstavba datové infrastruktury a rozvodů NN na pobočkách v ČR

UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Výstavba datové infrastruktury v objektu BBC Filadelfie

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Výstavba strukturované kabeláže (SK) - na pobočkách v ČR

Úřad vlády České Republiky

Výstavba datové sítě a slaboproudých bezpečnostních systémů v serverovně (strukturovaná kabeláž kat. 6a, EZS, ACS, EPS)

Karlín Hall, Praha

Komplexní dodávka slaboproudých i silnoproudých rozvodů

Dům s pečovatelskou službou Nová Hospoda

Komplexní dodávka slaboproudých i silnoproudých rozvodů - 1. etapa

Česká televize

Výstavba satelitních antén v objektu Kavčí Hory

Televizní dohled TSK Praha

Výstavba, údržba a servis zařízení TV dohledu v Praze

Jaderná elektrárna Temelín

Výstavba slaboproudých bezpečnostních systémů a datové infrastruktury

Jaderná elektrárna Dukovany

Výstavba slaboproudých bezpečnostních systémů a datové infrastruktury

Česká pojišťovna - Pankrác II

Komplexní dodávka slaboproudých, silnoproudých rozvodů a MaR

Varovný a informační systém obyvatelstva

Zpracování PD RDS, výstavba systému VISO pro statutární město Zlín

Varovný a informační systém obyvatelstva VISO

Zpracování PD RDS, výstavba systému VISO pro město Kralupy nad Vltavou

Varovný a informační systém obyvatelstva VISO

Zpracování PD RDS, výstavba systému VISO pro Svazek obcí mikroregionu  Hlučínska

   

Servisní činnost

SOKP 515 Slivenec - Třebonice, rekonstrukce

Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostních systémů (EPS, EZS, CCTV, Informační rozhlas)

Strahovský automobilový tunel (SAT)

Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostních systémů (EPS, EZS, CCTV, Informační rozhlas)

Automobilový tunel Mrázovka (ATM)

Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostních systémů (EPS, EZS, CCTV, Informační rozhlas)

Hudební divadlo Karlín - servis

Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostních systémů (EPS, EZS, ACS, ER, CCTV)

PULS investiční, s.r.o.

Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostního systému EPS v administrativní budově

Parking O2 Aréna - servis a údržba bezpečnostních systémů

Provádění pravidelného servisu a údržby bezpečnostních systémů (EPS, CCTV a detekce CO)

 

© 2013 Vegacom, a.s., Developed by www.onlio.com