Historie společnosti

Historie Vegacom a.s.

1925

založena „Společnost pro stavbu dálkových kabelů Praha s.r.o.“

1948

Montážní správa spojů, Montážní závod spojů

1958

Montážní podnik spojů Praha (MPSP)

1973

Telekomunikační montáže Praha (TMP -dočasná změna názvu společnosti)

1974

Montážní podnik spojů Praha (MPSP)

1992

Telekomunikační montáže Praha, a.s. (TMP, a.s.)

2000

Vegacom a.s.

2001

Založena společnost Vegacom Slovakia, a.s.  (Vegacom a.s. vlastní 100% společnosti)

2002

Založena společnost TELEMONT Slovensko a.s. (Vegacom a.s. vlastní 100% společnosti) – akvizicí odštěpného závodu Telemont, o.s. Slovenských telekomunikácií, a.s.

2005

Akvizice slovenské společnosti ATLANTEL, spol. s r.o.  (Vegacom a.s. vlastní 100% společnosti)

2006

Založení ruské společnosti “OOO” Mediumstroj

2008

Sloučení společností: Vegacom Slovakia, a.s. a Telemont, a.s. Společnost Telemont, a.s. se tímto stává právním nástupcem společnosti Vegacom Slovakia, a.s.

2008

jediným akcionářem společnosti Vegacom a.s. se stává společnost ELTODO EG, a.s.

 

Významné stavby z historie společnosti Vegacom a.s.

1925

Výstavba 1. DK Praha – Kolín (DK = dálkový kabel)

1926

Výstavba DK Kolín – Jihlava

1927

Výstavba DK Praha – Drážďany

1928

Výstavba DK Praha – Bratislava (336 km)

1928

Výstavba DK Břeclav – Vídeň – Maďarsko (159 km)

1959

Výstavba 1. koaxiální magistrála Praha – Warszawa – Moskva

60. léta

Montáž analogových přenosových systémů, výstavba kabelovodů,  RR systémy

70. léta

Výstavba koaxiálních tras, PK 6, pozemní družicová stanice Sedlec (Prčice), výstavba ÚTB Praha – AKE 13

1975

MPSP od založení společnosti do tohoto roku položilo a smontovalo celkem 15 tis. km DK

80. léta

Montáž digit. systémů – PCM, výstavba  ATÚ 2.– 2,5 ř., výstavba E 10 – 1. digit. ústředna, širší uplatnění plastových kabelů

1983

Pokládka a montáž 1. optokabelu v ČSSR (Praha Střed – Dejvice)

1985

Zahájení výstavby slaboproudých technologií na JET

90. léta

Nástup DOK – páteřní trasy, optické sítě (Pha – Brno – Blava, Olomouc – Žilina, Pha – Tábor – ČB – Rakousko, Pha  – Liberec, K. Vary – Ústí n.L. atd.)

1991

První strukturované kabelážní systémy pro sítě LAN

1992

Výstavba DON (digitalizace telekomunikační sítě SPT Telecom)

1993

První přenosové systémy SDH (začátek rozvoje optických sítí)

1995

Výstavba páteřních radiových spojů pro společnost Eurotel Praha – technologie Bosch a Marconi

1995

Výstavba páteřních radiových spojů pro společnost ČEZ – technologie ALCATEL

1996

Úspěšná účast ve výběrovém řízení na druhého operátora GSM (v ČR, v konsorciu T-Mobil) – výstavba infrastruktury sites

1998

Převzetí zastoupení WWG (ACTERNA, dnes JDSU ) v ČR

2000

Úspěšná účast ve výběrovém řízení na licenci FWA 26 GHz (v ČR, společně s Broadnet a InWay v konsorciu Broadnet Czech)

2001

Zahájení výstavby telekomunikační sítě pro společnost Telefonica

2002

Dokončen vývoj vlastního varovného informačního systému obyvatelstva VISO 2002 a jeho masivní nasazení v obcích a městech po celé republice

2002

Výstavba optické trasy pro ČRa

2003

Zahájení výstavby a údržby telekomunikační sítě pro společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

2004

Účast na 3 projektech vyhlášených jako “Stavba roku 2004„ (SAZKA ARENA, Tramvajová trať Hlubočepy-Barrandov, Automobilový tunel MRÁZOVKA)

2007

Výstavba vlastního datového centra v Praze 6 v Šárka Business Parku, Lužná 591/4, 160 00  Praha 6 – Vokovice

2007

Vybudování vlastního Hotline centra v Praze 6 v Šárka Business Parku