Členství v organizacích

Společnost Vegacom a.s. je členem následujících organizací:
 
ICT UNIE


CECH EPS ČESKÉ REPUBLIKY


ČSJ  – Česká společnost pro jakost


ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků