Realizace

Realizace staveb

Vegacom a.s. je specializovaná společnost se širokým zaměřením pro realizaci staveb a poskytování služeb a produktů pro bezpečnostní a komunikační technologie, telekomunikační systémy, sítě a řešení v oblasti ICT.

Velký důraz klademe na kvalitu a bezpečnost práce. Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni. Odborní zaměstnanci se zúčastňují různých vzdělávacích programů, kde si osvojují nové technologické postupy a využití nových technologií a produktů.

Svým zákazníkům nabízíme nejenom profesionální přístup, ale veškeré námi prováděné práce podléhají důkladné kontrole a splňují nejpřísnější měřítka hodnocení. Vegacom a.s. je držitelem řady certifikátů – více na Certifikace.


Postup realizace

 • Vyjasnění a stanovení technických, kvalitativních a cenových požadavků zákazníka
 • Podpis smlouvy
 • Zpracování realizační projektové dokumentace
 • Zajištění potřebných povolení či souhlasů nutných k provedení díla
 • Nákup potřebných technologií
 • Převzetí staveniště
 • Realizace díla na základě projektové dokumentace a stanovených technologických postupů
 • Koordinace subjektů a dodávek na staveništi
 • Pravidelné kontroly a dohled nad plněním díla
 • Dokončení díla
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení
 • Provedení kontrolních a závěrečných měření
 • Předání díla zákazníkovi
 • Zkušební provoz
 • Provádění záruční a pozáruční údržby a oprav díla včetně nepřetržité servisní linky HOTLINE
 • HOTLINE – zajištění nepřetržitého 24 hodinového provozu v režimu 24/7/365. Více na HOTLINE