Provoz a údržba sítí

Outsourcing O+M ( provozu a údržby ) sítí

Společnost Vegacom a.s. je partnerem nadnárodní společnosti Telefónica CZ v projektu outsourcingu služeb, který zahrnuje výstavbu a údržbu přístupové sítě pro oblasti Praha východ a přilehlé části Středočeského kraje, Jižní Moravu a Jižní Čechy.

Vegacom a.s. zajišťuje veškeré činnosti v oblasti provozu a údržby telekomunikačních sítí. Především on-line zřizování služeb, implementaci koncových zařízení a provozní údržbu sítí. V rámci provozní údržby provádíme jak preventivní údržbu jednotlivých prvků sítě a koncových zařízení u zákazníků, tak i jejich opravu v případě poruchy.

Nabízíme

 • Služby dispečinku v režimu 24/7
 • Projekty, realizace a opravy vnitřních rozvodů
 • Zřizování, opravy či demontáž staničních vedení
 • Montáž, konfigurace a přezkoušení koncových účastnických zařízení
 • Zřízení služeb, předvedení funkčnosti služeb
 • Propojování síťových rozvodů
 • Preventivní údržba všech prvků sítě a koncových zařízení
 • Korektivní údržba všech prvků sítě a koncových zařízení
 • Technická šetření
 • Konzultace
 • Revize el. zařízení
 • Pohotovostní službu

Výhody

 • Zkušenosti z realizovaných outsourcingových projektů
 • Bezproblémový převod požadovaných činností či personálu
 • Zkušenosti s řízením outsourcingových projektů
 • Dlouhodobá aktivita na telekomunikačním trhu
 • Profesionální tým
 • Působnost v celé republice