Dohled a správa sítí a služeb

Dohledové centrum komunikačních sítí

Společnost Vegacom poskytuje služby vlastního dohledového centra pro rozsáhlé, střední i menší komunikační sítě. S využitím profesionálního softwarového vybavení pro monitoring sledujeme nepřetržitě provozní stav zákaznických sítí včetně zajištění řešení a sledování stavu poruch.

Dohled je určen všem klientům provozujícím komunikační sítě, či jiné systému a aplikace, pro které je pořízení vlastního kvalitního dohledového centra v nepřetržitém režimu investičně i provozně náročné

Dohledové centrum pracuje v třísměnném provozu. Každá směna zajišťuje operátory se znalostí specifických oblastí dohledu pro jednotlivé zákazníky. Individuální odpovědnost a motivace za sledování provozního stavu sítě a jejího správného vyhodnocení je základním principem práce našich specialistů. Sledování provozních událostí sítí, zpracování, vyhodnocení a následné řešení je podporováno profesionálním SW řešením provozovaným v rámci standardního vybavení dohledového centra Vegacom nebo individuálním řešením zákazníka. Spolu s optimalizovanými procesními postupy je profesionální funkce dohledu výsledkem dlouhodobé zkušenosti a práce v této oblasti. Vegacom poskytuje služby dohledového centra od roku 1996.

 

Služby dohledového centra Vegacom

 • Konzultace k dohledu specifických technologií
 • Optimalizace definice a zpracování událostí
 • Analýza příčiny
 • Technická definice zdrojů a způsobu měření metrik SLA
 • Příprava a řízení projektů dohledů
 • Provoz 24/7/365
 • Oddělené sledování komunikačních sítí klienta
 • Flexibilní řešení, nastavení součinnost s technickými složkami zákazníka
 • Možnost propojení s dohledovými systémy zákazníka
 • Možnost využití dohledových nástrojů zákazníka
 • Kvalifikovaný tým operátorů pracující v nepřetržitém provozu
 • Proaktivní monitoring
 • Analýza místa vzniku a příčiny poruchy
 • Využití standardních i proprietárních dohledových prostředků
 • Poskytování informací o stavu sítě pro zákazníka
 • Možnost zakládání požadavků zákazníkem přes Internet
 • Sledování stavu řešení požadavku zákazníka přes Internet
 • Návaznost dohledu na dispečerské řízení servisních zákroků
 • Přehled o instalovaných zařízeních
 • Dokumentovaná konfigurace, lokalizace a přístup k dohledovaným zařízením
 • Zákaznický report, měsíční

Nabízíme

 • Dohled jakékoliv sítě, systému či aplikace
 • Provoz dohledu v režimu 24/7/365
 • Trobleticketingový systém dle ITIL
 • IP telefonie s full recording
 • Proaktivní monitoring
 • Návaznost dohledu na dispečerské řízení servisních zákroků
 • Zálohované pracoviště v případě výpadku el. energie
 • Komunikace v čj a aj