Inteligentní obec

INTELIGENTNÍ OBEC

Proč „Inteligentní obec“?

 • Cílem tohoto produktu je sjednocení a zkvalitnění silnoproudých, slaboproudých a ICT služeb obce s ohledem na efektivní správu a financování
 • Důraz je kladen na energetické úspory a rozvoj zelené infrastruktury
 • Preferujeme dodávku inteligentních systémů
 • Zajistíme kompletní pasportizaci a evidenci
 • Zprovozníme web-informační portál pro potřeby obce i občanů
 • Přizpůsobíme produkt potřebám obce

Hlavní výhody řešení

 • Jeden dodavatel v oblasti silnoproudých, slaboproudých a ICT technologií
 • Převzetí současných technologií a systémů pod jednu správu
 • Optimalizace produktu dle potřeb obce
 • Provozování služby v režimu 24/7/365
 • Využití moderních technologií
 • Platba za jednu službu
 • Financování dle možností zákazníka

Co získáte tímto komplexním řešením?

 • Efektivní využívání provozních nákladů
 • Modernizovaná obec, nové technologie
 • Zvýšení bezpečnosti a pohodlí občanů
 • Silnoproud, slaboproud a ICT jako jednu službu
 • Možnost přesměrování investic do jiných služeb
 • Koordinace a pomoc při krizových situacích
 • Zvýšení příjmů do městského rozpočtu

Rozsah služeb produktu

 • Veřejné a slavnostní osvětlení
 • Městské části
 • Historické části
 • Přechody pro chodce
 • Osvětlování historických památek
 • Design a vizualizace návrhu osvětlení
 • Doprava v klidu i pohybu
 • Systémy řízení dopravy ve městech
 • Výrobky pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
 • Zpomalování vozidel v obci (rychlost vs. semafor)
 • Parkovací  navigační a závorové systémy
 • Preference městské hromadné dopravy, inteligentní zastávky
 • Dětská dopravní hřiště, dopravní studie
 • Slaboproudé a bezpečnostní systémy
 • Městské kamerové systémy
 • Varovné a informační systémy obyvatelstva
 • El. zabezpečovací a požární signalizace
 • Evakuační rozhlasy
 • Přístupové systémy
 • Detekce chemických látek
 • Strukturované kabeláže
 • Telekomunikace
 • Optické a metalické sítě
 • Bezdrátové sítě
 • Bezdrátové sítě pro bezpečnostní složky (TETRA)
 • Datové centrum
 • Housing (pronájem plochy či stojanů pro umístění IT nebo telekomunikačních zařízení)
 • Datové úložiště
 • ICT služby
 • Cloudové služby
 • Outsourcing IT
 • IP telefonie
 • Elektromontážní služby
 • Strukturované kabeláže
 • Záložní napájení
 • Rozvaděče
 • Revize zařízení
 • Energetika a průmysl
 • Elektrické části energetických zařízení a technologických celků
 • Inteligentní systémy řízení budov
 • Energetické audity
 • Hotline + Helpdesk
 • Dispečerské služby v režimu 24/7/365
 • Dohled a monitoring komunikačních sítí a jiných technologií

Financování

 • Standardní platba za službu
 • Dlouhodobé financování
 • Refinancování služby z energetických úspor
 • Kombinované financování