CLOUD

Služby vCloud Vegacom

V rámci služby vCloud, kterou provozujeme v našem datovém centru, se nemusíte starat o vaše IT a můžete se 100% zaměřit na Vaši hlavní obchodní činnost. Navíc budete platit opravdu jen za to, co spotřebujete a nebudete se muset starat o plánování nákladů za IT. K tomu si můžete zvolit potřebou úroveň kvality služeb (SLA).

 

Jaké služby Vám náš vCloud nabízí?

 

IaaS – INFRASTRUKTURA JAKO SLUŽBA

Infrastruktura jako služba Vám nabízí možnost pronájmu IT infrastruktury (virtualizované servery, příp. virtualizovaná datová centra). Samozřejmostí je škálovatelný výkon služby (počet CPU, RAM, apod.). Servery lze využívat jak pro produkční, tak pro testovací účely. Službu lze dále kombinovat s virtualizovaným datovým úložištěm a to jak pro standardní ukládání dat, tak pro archivaci dat. Službu virtualizovaného datového úložiště samozřejmě nabízíme i jako samostatnou službu.

Neřešte vlastní serverovnu, příp. její zabezpečení a uskladněte si Vaši IT infrastrukturu v našem datovém centru.

Specifikace služeb:

  1. Virtuální server (Virtual Server)
  2. Virtuální datové úložiště (Storage, Backup)

 

SaaS – SOFTWARE JAKO SLUŽBA

Software jako služba obecně představuje distribuční model softwaru, resp. pronájmu softwaru (poskytovatelem hostovaná aplikace, přístupná přes internet). V rámci služby se postaráme nejen o infrastrukturu, ale i o SW platformu a aplikace a to včetně jejich údržby, upgradů a licencí. K vlastnímu zprovoznění služby potřebujete pouze internet. Účtování služeb nabízíme variabilní, dle rozsahu spotřebovaných služeb. Služba je ideální pro společnosti, které se o IT chtějí starat jen minimálně.

Specifikace služeb:

Připravujeme.

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

  • Hotline – dispečerské služby
  • Pro-aktivní monitoring ICT technologií
  • Servicedesk – servisní podpora