Strukturovaná kabeláž

Základní charakteristika

Strukturovaná kabeláž tvoří základní prvek infrastruktury lokálních počítačových sítí – LAN, nezbytný pro všechny moderní průmyslové stavby, obchodní a kongresová centra, správní budovy, bankovní domy, školy apod. Kabelážní systém vytvořený v souladu s evropským standardem EN 50173, resp. mezinárodní normou ISO/IEC 11801 umožňuje přenos digitálního či analogového signálu. Je tedy nejčastěji používán pro připojení počítačů k síti LAN, telefonů a základnových stanic DECT k pobočkové ústředně a přenosu signálů protokolu IP pro řadu dalších technologií, jako např. bezdrátové přístupové body (Wi-Fi), IP kamery systému CCTV, různé zabezpečovací systémy apod. Bývá budována jako součást infrastruktury v nových budovách, případně při rekonstrukci starších objektů.

Řada systémů strukturované kabeláže je dnes rozšířena také o možnost aktivního dohledu a správy pasivní vrstvy sítě LAN (např. RiT PatchView, Systimax iPatch), která zvyšuje jejich užitnou hodnotu zjednodušením údržby, zrychlením, zpřehledněním a archivací protokolů jakýchkoli úprav a změn.

Výhody:

·         Široké spektrum podporovaných aplikací

·         Garantovaná kvalita přenosu

·         Vysoká přenosová rychlost (až 10 Gb/s)

·         Dlouhodobá systémová záruka (až 25 let)

·         Vysoká spolehlivost, fyzická i morální životnost

·         Dobrá investice do budoucna

·         Zhodnocení staveb

Nabízíme:

·         Projekci strukturovaných kabelážních systémů

·         Montáž metalických (stíněných i nestíněných) sítí

·         Montáž optických sítí

·         Měření strukturované kabeláže

·         Možnost certifikace

·         Komplexní servis

·         Upgrade stávajících sítí

Dodávané technologie:

Dodáváme komplexní řešení více či méně známých značek v různých cenových úrovních, avšak vždy v té nejvyšší možné kvalitě. Jsme certifikovanými instalačními partnery následujících výrobců:

·         Commscope – Systimax Solutions – (dříve AT&T, Lucent Technologies, Avaya) – Systimax® SCS

·         RiT – Smart

·         Reichle & De-Massari – R&M Freenet

·         Molex® Premise Networks (dříve Mod-Tap) – PowerCat

·         Brand-Rex – MillenniuM

·         Panduit – Pan-Net®

Dále jsme schopni nabídnout řešení v systémech Solarix, KE-Line, Nexans, Corning, a řadě dalších.

 

Kategorie podle výkonnosti

Kategorie 3 (Cat. 3) – je nejnižší kategorií. U prvních sítí se komponenty kategorie 3 používaly pro přenos hlasu i dat. Dnes se již prvky kategorie 3 ve většině případů používají pouze pro telefonní rozvody (např. propojovací ISDN panely, kabely k telefonní ústředně či propojovací šňůry k telefonnímu přístroji). Maximální přenosová rychlost, které bylo možné dosahovat na kabelážích kategorie 3, byla 10 Mb/s (protokol 10Base-T).

Kategorie 4 (Cat. 4) – tato kategorie se již téměř nepoužívá. Byla spojována především se společností IBM a jejími prvky pro sítě Token Ring. Kategorie 4 byla silně zastoupená především v USA, v evropských standardech nebyla nikdy zmíněna.

Kategorie 5 (Cat. 5) – tato kategorie byla schválena v roce 1995. Nyní je již nahrazena kategorií 5E – tzn. stejně jako v případě kategorie 3 a 4, se jedná již o historickou kategorii. Maximální přenosová rychlost, které bylo možné dosahovat na komponentech kategorie 5 byla 100 Mb/s (tzv. Fast Ethernet, protokol 100Base-T).

Kategorie 5E (Cat. 5E) – vychází z kategorie 5 a má i stejnou šířku pásma (tj. 100 MHz). Z důvodu cenové dostupnosti je v této chvíli kategorie 5E stále nejrozšířenější kategorií ve strukturované kabeláži. Komponenty kategorie 5E umí přenést i Gigabit Ethernet v podání protokolu 1000BaseT. Nicméně přenosová rychlost 1 Gb/s je limitní rychlostí pro všechny komponenty kategorie 5E.

Kategorie 6 (Cat. 6) – tato kategorie byla schválena v roce 2002. Pracuje s dvojnásobnou šířkou pásma než kategorie 5E (tj. až 250 MHz). Vyšší kvalita komponent s větší šířkou pásma zajišťuje vynikající spolehlivost přenosu Gigabit Ethernetu (1 Gb/s) u kabelážních systémů kategorie 6 ve srovnání s kategorií 5E a zároveň i podporu dalších protokolů (např. kromě již zmíněného 1000Base-T i 1000Base-TX nebo částečně i nového protokolu 10GBase-T).

Kategorie 6A (Cat. 6A) – toto je nejnovější kategorie, která vznikla v dubnu 2008. V této chvíli je plně specifikována pouze v americké normě ANSI/TIA/EIA 568B.2-10. S kategorií 6A se počítá především pro plnohodnotný přenos protokolu 10GBase-T na všechny vzdálenosti (rychlost 10 Gb/s), které jsou v metalické kabeláži běžné. Oproti kategorii 6 pracují komponenty kategorie 6A s dvojnásobnou šířkou pásma – tj. 500 MHz, která poskytuje komponentům této nové kategorie již zmíněnou vyšší datovou propustnost. Kompletní schválení těchto nových prvků i v ostatních standardech (tj. ISO/IEC a CENELEC) se očekává ve druhé polovině roku 2009. I když se zpočátku počítalo s nasazením kategorie 6A především v páteřních spojích nebo datových centrech, mnozí výrobci (např. Solarix, Signamax či RiT) nabízí svá 10G řešení i pro kabeláže běžných LAN sítí – tj. až k uživateli na stůl.

Kategorie 7 (Cat. 7) – tato kategorie byla poprvé zmíněna již v roce 1997, nicméně schválení se dočkala až v roce 2002, a to navíc pouze pro kabel a nikoli pro spojovací hardware (tj. zásuvky, patch panely atd.). Pracovní frekvence kategorie 7 je nyní 600 MHz.

Kategorie 7A (Cat. 7A) – současná kategorie 7 z důvodu malého odstupu šířky pásma od komponentů kategorie 6A (500 MHz vs. 600 MHz) bude postupně nahrazena touto novou kategorií s dvojnásobnou šířkou pásma – tj. 1000 MHz.

 

Aktivní datové prvky

Základní charakteristika:

Pro propojování koncových stanic, ať už v rámci jedné sítě nebo pro propojování několika sítí, existují speciální zařízení, která můžeme rozdělit podle vrstvy architektury, na níž komunikaci mezi dvěma síťovými segmenty provádějí, následovně:

·         Opakovače

·         Mosty

·         Přepínače

·         Směrovače

·         Brány

Opakovač (Hub):

Jedná se o zařízení, která regenerují signál, neprovádí kontrolu chyb, neprovádí žádná rozhodnutí na základě obdrženého signálu a pracují pouze v prostředí lokálních sítí (výhodně prodlužují povolenou délku LAN segmentů, nebo umožňují zvýšit počet připojených stanic, ale naproti tomu zvyšují zpoždění v síti). Mají velmi omezenou „inteligenci“, neboť pracují pouze se signály, nikoli s rámci nebo datagramy. Z toho důvodu jsou zcela nezávislé na použité síťové architektuře a lze je použít v prostředí IP podobně jako v jakémkoli jiném síťovém protokolu.

Most (Bridge):

Most umožňuje propojení dvou lokálních sítí na úrovni spojové vrstvy. Datové bloky, se kterými se pracuje na této vrstvě, se nazývají rámce. Zpracovávají adresy, které jsou součástí podvrstvy MAC. Na základě znalosti adres sítě dochází k odfiltrování místních přenosů a do druhé sítě postupují jen data adresovaná jejím účastníkům. Kromě vlastního propojení sítí dochází tedy k rozdělování zátěže a tím se omezuje šíření některých chybných rámců. V procesu propojování dochází ke vzniku redundance, která umožní provádět některé další funkce. Mosty umožňují propojení LAN stejných i rozdílných topologií a nejsou závislé na typu přenosových protokolů vyšších vrstev modelu OSI.

Přepínač (Switch):

Přepínače LAN jsou vlastně mosty s větším počtem portů, které proces propojování urychlují tím, že nečekají na příjem celého rámce, ale podle jeho vstupních údajů ho ještě v průběhu jeho příjmu propojují s příslušným výstupním portem.

Směrovač (Router):

Směrovače zprostředkovávají propojení lokálních sítí na úrovni síťové vrstvy modelu OSI. Jejich funkce jsou nezávislé na prostředcích užívaných v nižších vrstvách. Datové bloky, se kterými se pracuje na úrovni této vrstvy, se nazývají pakety. Paket přicházející do uzlu sítě je ve směrovači uložen a následně vyslán do další sítě. Stanice a směrovač musí mít vytvořenou směrovací tabulku, kde pro každé číslo je udána adresa směrovače, který zajistí příslušné spojení. Směrovací tabulky mohou být zadány při instalaci sítě nebo mohou být tvořeny dynamicky.

Brána (Gateway):

Brána transformuje komunikační protokoly sítí s rozdílnou architekturou. Zajišťuje příjem dat od účastníka jedné sítě, jejich přeměnu do jiného komunikačního prostředí a doručení adresátovi v druhé síti. Transformace se uskutečňuje v nejvyšších vrstvách architektury.

Nabízíme:

Nabízíme aktivní datové prvky jak od světově známých výrobců, tak i řadu levnějších variant od producentů, kteří své místo na trhu teprve hledají.

Dodávané technologie:

Aktivní datové prvky – 3Com, Allied Telesyn, Cisco, D-Link, Huawei, HP, Enterasys Networks, Alcatel, Nortel Networks, MRV, Edge-Core, Signamax

Záložní zdroje – APC

Převodníky (media-konvertory) – Transition Networks, Allied Telesyn, D-Link, MRV