Zákaznický a pohotovostní servis

Zákaznický pohotovostní servis 24/7/365

Service Desk společnosti Vegacom, a.s. je v provozu 24 hodin denně / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce.

 

Způsoby hlášení o servisní zásah přes Hotline:

  • Telefonicky     +420 220 147 470
  • Faxem             +420 220 147 480
  • E-mailem        hotline@vegacom.cz

 

Veškeré servisní zásahy jsou evidovány a archivovány v trouble-ticket systému, přičemž je každý servisní zásah evidován pod jedinečným ID.

 

V pracovní době jsou servisní zásahy předávány přímo servisnímu manažerovi, který zodpovídá za zakázku. Mimo pracovní dobu je servisní požadavek předáván k řešení pracovníkovi dle rozpisu pohotovostí. Servisní pracovník komunikuje s operátorem Hotline a informuje ho o průběhu servisního zásahu.

Pro většinu našich zákazníků poskytujeme garanci zprovoznění či odstranění poruchy v dohodnuté lhůtě na základě SLA. Servisní služby jsou iniciovány cestou jednotného bodu příjmu požadavků (Hotline) nebo na základě vyhodnocení chování monitorované sítě vlastním dohledovým centrem.

Přípravu a průběh servisních projektů optimalizujeme podle potřeb našich zákazníků. Servisní projekty jsou řízené na základě SLA sjednaného se zákazníkem a navazují na systém řízení jakosti ISO. Společnost Vegacom poskytuje servisní služby od roku 1996.


Nabízíme

  • Service Desk v režimu 24/7/365
  • Tým profesionálně vyškolených specialistů
  • Profesionální podpora Hotline
  • Proaktivní přístup