VISO

Systémy VISO (Varovný Informační Systém Obyvatel)

Varovný Informační Systém Obyvatel VISO je představitelem nové generace bezdrátového obecního rozhlasu a systému varování obyvatel. Varování a vyrozumění obyvatel je jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí. Tuto funkci dokonale splňuje kompaktní a univerzální systém VISO, který spojuje možnosti místních bezdrátových informačních systémů (bezdrátových rozhlasů) s JSVV (Jednotný systém varování a vyrozumění). Rychlá a spolehlivá distribuce hlasových zpráv varovného nebo informativního charakteru při mimořádných událostech může zachránit lidské zdraví, životy a snížit materiální škody. Možnost integrace mnoha komunikačních prostředků a akustických prvků předurčuje systém VISO k využití v obcích a městech, v průmyslových areálech, pro ozvučení sportovišť a veřejných prostor. Systém VISO efektivně využívá finančních zdrojů měst, obcí, organizací, Ministerstva vnitra resp. GŘ HZS, Ministerstva pro místní rozvoj.

Odbavovací pracoviště systému VISO používá moderní selektivní přijímací a vysílací prvky s digitálním kódováním a digitální ochranou akustických vstupů. Je možnost jeho napojení na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, umožňuje vstup přes telefonní síť, GSM operátory a dálkový sběr fyzikálních hodnot (např. výšky hladiny vodních toků, koncentrací škodlivin, meteorologických údajů), na jejichž základě dokáže automaticky vygenerovat požadované informace. VISO je modulární systém otevřený pro budoucí doplňování nebo rozšiřování