MKDS

Systémy MKDS (Městské kamerové dohledové systémy)

MKDS jsou systémy specializované na městské prostředí, které umožňují podpůrnou činnost při zvyšování bezpečnosti a dohledu nad dodržováním obecně závazných předpisů o ochraně veřejného pořádku, a to především v místech, kde se pohybují občané a návštěvníci měst, na náměstích, na pěších zónách, parkovištích, nádražích, v místech s hustým dopravním provozem, na sídlištích, apod. MKDS přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků. Mají zároveň preventivní účinek, protože psychologicky odrazují od protiprávního jednání. Mohou být využity i pro sledování dopravní situace či v případě krizových událostí s návazností na složky IZS a jejich koordinaci.

Obraz z jednotlivých kamer je obvykle přenášen na dispečerské pracoviště, kde je prováděn výkon a záznam dohledu.

 

Nabízíme

  • Odborné poradenství a konzultace v počáteční fázi
  • Projekci systému dle představ zákazníka
  • Profesionální instalaci systému
  • Výběr nejvhodnější technologie – díky odborným znalostem zkušených inženýrů a techniků může Vegacom a.s. nabízet technologie MKDS od jednoduchých a cenově výhodných až po systémy rozsáhlé.
  • Servis, údržbu, konfiguraci systému

Výhody

  • okamžité snížení kriminality
  • zvýšení bezpečnosti občanů i majetku
  • možnost využití pro koordinaci činnosti složek Integrovaného záchranného systému při kritických událostech, které ohrožují bezpečnost občanů či majetek
  • v případě integrace s dalšími systémy zvýšeni efektivnosti systému