Komunikační systémy

Systémy komunikace sestra-pacient

Systémy určené primárně pro nemocniční lůžková oddělení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy důchodců a zařízení obdobného charakteru. Umožňují komunikaci pacienta s personálem hovorovou, vizuální a akustickou formou. Dle typu technologie je možné systém možné připojit k veřejné telefonní síti, nebo využít pro poslech rádia, TV vysílání, připojení k internetu či k ovládání žaluzií.