ER

Systémy ozvučení ER (Evakuační rozhlas)

Systém používaný k řízení evakuace při požáru. Často se také používá název Požární rozhlas. Může také plnit další funkce jako je přenos hudby a informačních hlášení. Ozvučovací systémy je možné využít především v objektech jako jsou školy, úřady, ve výrobních podnicích, na letištích, nádražích, ale třeba i v administrativních budovách či v nákupních centrech.
Technické požadavky na tyto systémy jsou definovány v normě EN 60849 (ČSN EN 60849).

 Nabízíme

  • Odborné poradenství a konzultace v počáteční fázi – analýzu rizika a cen
  • Projekci systému dle představ zákazníka
  • Profesionální instalaci systému
  • Servis
  • Díky odborným znalostem zkušených inženýrů a techniků nabízí Vegacom a.s. vždy řešení na míru s ohledem na potřeby a finanční možnosti zákazníka.

Výhody

  • Spolehlivá a včasná evakuace osob při požáru či jiném nebezpečí
  • Možnost využití pro provozní hlášení či reprodukci hudby
  • Možnost propojení s jinými systémy (EPS, EZS, atd.)