EPS

Systémy EPS (Elektrická požární signalizace)

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru v objektech, kde je to vyžadováno dle požárního posouzení nebo na základě přání vlastníka objektu. Základní funkcí systému je detekce požáru v jeho počátečním stádiu, kdy je snazší požár zlikvidovat, a tak předejít ohrožení života či zdraví osob a velkým škodám na majetku. Součástí EPS může být stabilní hasicí zařízení.

Poskytujeme

 • Odborné poradenství a konzultace v počáteční fázi – analýzu rizika a cen
 • Projekci systému dle představ zákazníka
 • Profesionální instalaci systému
 • Servis
 • Díky odborným znalostem zkušených inženýrů a techniků může Vegacom a.s. nabízet technologie EPS od jednoduchých a cenově výhodných až po systémy rozsáhlé či aplikace pro prostory s velkým či specifickým rizikem

Výhody

 • Spolehlivá a včasná detekce průvodních jevů při vzniku požáru (kouř, doutnání, rychle rostoucí teplota)
 • Minimalizace škod způsobených požárem umožněním včasného zásahu
 • Minimalizace pravděpodobnosti planého poplachu
 • Možnost propojení systému EPS s pultem centralizované ochrany HZS
 • Možnost grafické nadstavby (lepší orientace u větších budov a ovládání pomocí nadstavbového počítače, integrace s ostatními systémy řízení budovy)
 • Ovládání dalších zařízení prostřednictvím výstupů EPS (odblokování a vyznačení únikových cest, řízení vzduchotechniky a výtahů, spuštění stabilního hasicího zařízení apod.)