CCTV

Systémy CCTV (Closed Circuit Television)

Úlohou uzavřených kamerových systémů je zajistit monitorování vybraných lokalit a vytvořit tak preventivní bezpečnostní prvek. Tento prvek pak může být jedním z prostředků, které může policie využít pro odhalení a následné vyhodnocení trestného činu.

Systémy dodávané společností Vegacom a.s. obsahují technologické prvky, jejichž certifikace je předurčuje pro použití v aplikacích, kde se předpokládá, že záznam může být jedním z důkazních materiálů použitých v soudním řízení. Kamery a následný přenos obrazu do vyhodnocovacího pracoviště je řešen nejmodernější technikou dostupnou v oblasti kamerových systémů. Značkové systémy, které naše společnost nabízí, jsou vyvíjeny pro nepřetržitý dvaceti čtyř hodinový provoz po dobu několika let.

Hlavní přednosti systémů:

  • prevence kriminality
  • snížení nárůstu trestné činnosti
  • sledování podezřelých osob
  • monitorování dopravy
  • prostředek pro koordinaci při krizových situacích
  • zvýšení objasněnosti trestných činů

Na základě konkrétní aplikace lze volit:

  • kamery v takzvaných DOME krytech, které jsou svým designem vhodné i pro instalaci na památkově chráněné objekty. Zde jsme schopni nabídnout i dodatečné úpravy vzhledu ochranného krytu s ohledem na požadavek majitele objektu 
  • kamery ve standardních krytech na otočné hlavici se stěračem a odolností proti větru až do rychlosti 150km/h jejichž instalace je vhodná v oblastech s extrémními podmínkami podnebí (instalace v nestandardní výšce, vysoké mrazy apod.)