ACS

Systémy ACS (Kontrola a evidence vstupu)

Primárním úkolem identifikačního systému kontroly vstupu je zabránit v přístupu neoprávněným osobám do vyhrazených prostor či k utajovaným informacím. Sekundární funkcí systému je pak schopnost poskytovat informace o průchodech, neoprávněných pokusech o vstup, archivace záznamů a možnost vyhledávání osob.

Nabízíme

  • Odborné poradenství a konzultace v počáteční fázi
  • Projekci systému dle představ zákazníka
  • Profesionální instalaci systému
  • Servis
  • Díky odborným znalostem zkušených inženýrů a techniků může Vegacom a.s. nabízet technologie ACS od jednoduchých a cenově výhodných až po systémy rozsáhlé či aplikace pro prostory s velkým rizikem

Výhody

  • Zvýšení bezpečnosti v běžném provozu spolehlivým řízením a monitorováním přístupu do vyhrazených oblastí.
  • Při ztrátě či poškození majetku snadné zjištění návštěvníků dané oblasti
  • Možnost doplnění systému evidence docházky
  • Automatické archivování dat, snadné vyhledávání