FVE – Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické elektrárny

Systémy, které přeměňují energii ze slunečního záření na energii elektrickou. Množství takto vyrobené energie se odvíjí od doby a intenzity slunečního záření. Průměrná intenzita slunečního záření v ČR se odhaduje na maximálně 1,3 MW na m2 za rok (slunce svítí v průběhu roku průměrně 1400 – 1800 hodin). 

Fotovoltaické elektrárny se dělí na následující typy:

  • Malé střešní systémy (vhodné pro rodinné domy)
  • Velké střešní systémy (vhodné pro velké objekty, haly, apod.)
  • Volně stojící systémy (rozsáhlá prostranství)

Nabízíme

  • Odborné poradenství a konzultace v počáteční fázi – analýzu rizika a cen
  • Projekci systému dle představ zákazníka
  • Výběr nejvhodnější technologie – díky odborným znalostem zkušených inženýrů a techniků může Vegacom a.s. nabízet technologie JČ od jednoduchých a cenově výhodných až po systémy rozsáhlé či aplikace pro prostory s velkým rizikem
  • Servis, údržbu, konfiguraci systémů
  • Dodávku infrastruktury napájení
  • Zabezpečení objektu/prostranství, kde je instalovaná fotovoltaická elektrárna