Připojení a vybavení stíněné místnosti – radiové laboratoře T-Mobile

V březnu 2018 dokončili pracovníci spol. Vegacom instalaci koaxiálních a datových kabelů a patchpanelů ve stíněné místnosti fungující v T-Mobile jako radiová laboratoř. Pro speciální měření v této místnosti musí být vysoce kvalitně zajištěno odstínění od všech nežádoucích signálů přicházejících z okolí. Podobně velkých a vybavených stíněných laboratoří se nachází v ČR pouze několik.

Měřené signály jsou do laboratoře přiváděny pomocí sady 15 koaxiálních kabelů vedených složitou trasou po budově z technologického sálu na průchodky stíněné místnosti. Uvnitř samotné stíněné laboratoře jsou nainstalovány desítky splitterů radiového signálu, stovky koaxiálních jumperů a konektorů. Dodávka Vegacomu zahrnuje také sadu speciálních na míru vyrobených patchpanelů pro distribuci měřených radiových a datových signálů pro 4 pracoviště laboratoře.

Zabezpečení prostupu proti rušení po datových kabelech je provedeno pomocí 2 sad opto-elektrických převodníků umístěných vně i uvnitř místnosti. Instalace napájení 230V pro osvětlení a zásuvky uvnitř stíněné laboratoře využívá speciální filtry umístěné na plášti místnosti. Omezením pří instalaci vně, ale zejména uvnitř stíněné místnosti bylo to, že do stěn místnosti není možno vrtat. Proto musely být využity stávající otvory připravené od výrobce ocelového pláště stíněné komory, které byly doplněny o pomocné konstrukce.

Velmi pečlivé provedení jsou podmínkou pro zajištění korektního měření požadovaných hodnot. Veškerá dodávaná kabeláž byla následně pracovníky Vegacomu proměřena a měřicí protokoly předány T-Mobile.