Členství v organizacích

Společnost Vegacom a.s. je členem následujících organizací:
 
ICT UNIE


CECH EPS ČESKÉ REPUBLIKY


ČSJ  - Česká společnost pro jakost


ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 

© 2013 Vegacom, a.s., Developed by www.onlio.com