Typy rozhraní – příloha

Oznámení o typech rozhraní pro připojení k síti společnosti Vegacom a.s.

Dle §73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích společnost Vegacom a.s. tímto dokumentem oznamuje typy rozhraní pro připojení koncových zařízení do své veřejné komunikační sítě. Tento dokument má informativní charakter a je určen především pro dodavatele a výrobce koncových zařízení.

Typy a technické specifikace rozhraní používaných ve veřejné síti elektronických komunikací Vegacom a.s.

Rozhraní datových služeb:

Rozhraní

Technická charakteristika (specifikace rozhraní)

Mezinárodní doporučení

Konektor

Ethernet 10Base-T

IEEE 802.3

RJ-45

Ethernet 100Base-T

IEEE 802.3

RJ-45

Ethernet 1000Baset-T

IEEE 802.3

RJ-45

Optická vlákna

SM G.652

LC/PC, SC/PC