Typy rozhraní

Oznámení o typech rozhraní pro připojení k síti společnosti Vegacom a.s.

 

Dle §73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích společnost Vegacom a.s. tímto dokumentem oznamuje typy rozhraní pro připojení koncových zařízení do své veřejné komunikační sítě. Tento dokument má informativní charakter a je určen především pro dodavatele a výrobce koncových zařízení.

Typy a technické specifikace rozhraní používaných ve veřejné síti elektronických komunikací Vegacom a.s.

 

Rozhraní datových služeb:

Rozhraní

Technická charakteristika (specifikace rozhraní)

Mezinárodní doporučení

Konektor

Ethernet 10Base-T IEEE 802.3 RJ-45
Ethernet 100Base-T IEEE 802.3 RJ-45
Ethernet 1000Baset-T IEEE 802.3 RJ-45
Optická vlákna SM G.652 LC/PC, SC/PC