Aktuality

Pracujeme na dokrývání území sítí IoT pro operátora SimpleCell (25. 4. 2017)

Vegacom dokončuje základní pokrytí pro „internet věcí“ na bázi Sigfox (25. 7. 2016)

Společnost Vegacom, která má realizaci stanic pro „internet věcí" na starosti, jich od počátku letošního jara vybudovala již na 160. Pro pokrytí celé České republiky bude třeba vybudovat zhruba 300 stanic; práce na výstavbě sítě by měly probíhat minimálně do konce roku 2016.

Vegacom „učesal“ IT technologie v datacentru společnosti Landis&Gyr za jediný den! (18. 7. 2016)

Vegacom se úspěšně zhostil přestavby IT technologií v datacentru společnosti Landis&Gyr. Reorganizaci serverů a diskových polí do nového stojanu včetně dodání UPS a výměny naprosté většiny kabeláže datového centra se podařilo zvládnout během jediného dne, takže dopad na provoz firmy byl naprosto minimální. Poté následovaly úpravy kabeláží v podružných stojanech strukturované kabeláže. Při výměně kabeláží bylo využito více než 350 propojovacích kabelů (patchcordů) Cat6! Díky provedeným úpravám se podařilo rozvaděč optimalizovat a zlepšit jeho výkon. Vegacom opět prokázal kvalitu svých služeb!

Datové centrum

Služby poskytované v rámci našich datových center.

Hlášení poruch

Hlášení poruch pro zákazníky společnosti Vegacom a.s.

© 2013 Vegacom, a.s., Developed by www.onlio.com