Aktuality

Změna obchodní firmy mateřské společnosti na ELTODO, a.s. (18. 1. 2014)

Dne 2. 12. 2013 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla vymazána z obchodního rejstříku firma ELTODO EG, a.s. a zapsána ELTODO, a.s. Ke změně dochází jen v názvu společnosti, IČ a další údaje se nemění.

Vegacom a.s. – prodej části podniku (18. 1. 2014)

Vážení obchodní partneři, dovolte, abychom Vás informovali o skutečnosti, že s účinností od 1. 12. 2013 na základě smlouvy o prodeji části podniku došlo k převodu některých obchodních aktivit společnosti Vegacom a.s., Praha 4 – Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 25788680, do mateřské společnosti ELTODO EG, a.s., IČ: 45274517, se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01.

Vegacom v jaderné elektrárně Dukovany (29. 10. 2013)

V rámci výběrových řízení na projekční a implementační či činnosti získala společnost Vegacom dvě významné zakázky na jaderné elektrárně Dukovany. Jedná se o dva velké projekty s názvy: „Alternativní komunikační prostředky uvnitř a vně jaderné elektrárny Dukovany“ a „Obnova optické LAN sítě“. Oba projekty jsou řešeny divizí Telco a systémy a vzhledem k přísným požadavkům zadavatele musí projektový tým zajistit špičkové technické řešení těchto projektů.

Datové centrum

Služby poskytované v rámci našich datových center.

Hlášení poruch

Hlášení poruch pro zákazníky společnosti Vegacom a.s.

© 2013 Vegacom, a.s., Developed by www.onlio.com