Pracujeme na dokrývání území sítí IoT pro operátora SimpleCell

Pracujeme na dokrývání a zahušťování území, sítí pro “internet věcí”, která se vlní všude kolem nás. Plánujeme do konce roku 2017 pokrýt operátorovi SimpleCell 99,9% území ČR.

Aktuální pokrytí operátorem SimpleCell na platformě Sigfox, je 512 měst a 3488 obcí.

Globální síť Sigfox funguje ve 13 zemích světa a pomocí této sítě mohou věci, senzory a zařízení komunikovat nezávisle na dodávce elektrické energie a vydržet na bateriích pět až patnáct let.