Certifikace

Hlavním posláním společnosti Vegacom a.s. je poskytovat zákazníkům kvalitní služby v oblasti výstavby a údržby komunikačních prostředků. Splnění záměrů a cílů společnosti v oblasti kvality a ochrany životního prostředí je zajišťováno integrovaným systémem managementu. Tyto záměry a cíle jsou vyjádřeny v Integrované politice Vegacom a.s.. Ve společnosti Vegacom a.s. (tehdy TMP a.s) byl implementován systém managementu kvality dle normy ISO 9001 již v roce 1996. V témže roce byla funkčnost zavedeného systému managementu ověřena společností DET NORSKE VERITAS a Vegacom a.s. získal certifikát. V roce 2005 společnost zavedla a certifikovala environmentální systém managenetu dle normy ISO 14001. V následujícím roce 2006 svůj systém managementu kvality rozšířila a požádala Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti o udělení Osvědčení shody systému jakosti o požadavky Českých obranných standardů ČOS 051622 (AQAP 2110). Získané certifikáty nás zavazují nejen k udržování vysokého standardu poskytovaných služeb, ale i k neustálému zlepšování systému managementu ve všech oblastech, a k uspokojování stále rostoucích požadavků našich zákazníků.

Vybrané certifikáty společnosti Vegacom a.s.: